OWIZ, OWIZ 1

Zorginstituut Nederland
VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Projectmedewerker SUSTAIN-HTA
Voor de directie Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken (OWIZ) van het Zorginstituut zoeken wij met ingang per 1 januari 2024 tijdelijk een Projectmedewerker SUSTAIN-HTA voor twee jaar.

De directie OWIZ
Je werkt op de directie OWIZ die vanuit de werkpraktijk, wetenschap en (inter)nationaal beleid een lerende organisatie faciliteert. Onze focus is op de (verdere) ontwikkeling van de beleidsinstrumenten van het Zorginstituut en reflectie op de consistente toepassing daarvan in de praktijk. De inzet en verdere doorontwikkeling van de juiste beleidsinstrumenten speelt een grote rol in het realiseren van de missie van het Zorginstituut: dat iedereen in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg. Voorbeelden van beleidsinstrumenten zijn het toetsingskader, Pakketbeheer in de Praktijk 4,  subsidieregelingen, internationale strategische agenda en strategieën voor implementatie. De directie bestaat uit twee teams met in totaal ongeveer 40 enthousiaste en gedreven professionals. De sfeer is informeel en collegiaal. Veel teamleden werken regelmatig samen op kantoor en er zijn verschillende digitale en fysieke overleggen om inhoudelijk bij te praten en kennis te delen.

Wat ga je doen?
Je werkt mee aan een groot  door de Europese Commissie gefinancierd project: SUSTAIN-HTA. Dit project is gericht op het afstemmen tussen de methodologische behoeften van HTA-organisaties en de methoden die ontwikkeld worden in (Europese) onderzoeksprojecten.

Het doel is om het kennisniveau van het personeel bij de verschillende Europese HTA-organisaties te harmoniseren via een onderwijs- en opleidingskader dat zorgt voor een continue acceptatie van nieuwe, op behoeften gebaseerde HTA-methoden. Het project bestaat uit verschillende deelprogramma’s (Work Packages) waaraan partners uit diverse Europese landen samenwerken. Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor deelprogramma (WP) 2 van het project en werkt ook mee aan andere deelprogramma’s. Het deelprogramma waar het Zorginstituut verantwoordelijk voor is, is gericht op de implementatie van de nieuwe methoden bij HTA organisaties en het opzetten van een continue dialoog tussen academici en HTA organisaties. Jij gaat meewerken aan dit specifieke deelprogramma.

Als projectmedewerker SUSTAIN-HTA:

 • Werk je onder leiding van de projectleider mee aan de door het Zorginstituut op te leveren inhoudelijke producten in WP2;
 • Ondersteun je het opzetten en organiseren van het SUSTAIN-HTA netwerk bestaande uit Europese HTA organisaties, niet-Europese HTA organisaties en internationale organisaties netwerken
 • Inventariseer je de barrières en facilitators bij HTA organisaties binnen en buiten het SUSTAIN-HTA consortium voor het implementeren van nieuwe HTA methoden;
 • Ondersteun je het opzetten van een structurele dialoog tussen academici en HTA organisaties
 • Draag je zorg voor een goede coördinatie en administratie van de activiteiten van de verschillende deelnemers aan WP2;
 • Bewaak je de deadlines voor deliverables van de deelnemers in WP2 en onderhoud je contact met de deelnemers over inhoud en voortgang van hun bijdrage;
 • Bereid je samen met de projectleider intern en extern overleg voor binnen het project, zorgt voor een goede verslaglegging en opvolging van gemaakte afspraken.

Jouw profiel

 • Je hebt een wo kennis- en denkniveau vanuit bijvoorbeeld één van de sociale wetenschappen of Health Sciences;
 • Je hebt globale kennis op het gebied van beleidsonderzoek en/of health technology assessment;
 • Je werkt graag in teamverband, bent stressbestendig en kunt goed met deadlines omgaan;
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt ervaring in het samenwerken met mensen uit verschillende culturen;
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels (minimaal B2 niveau);
 • Je bent bereid om enkele keren per jaar te reizen binnen Europa.

Wij bieden jou

 • Een maatschappelijk waardevolle tijdelijke functie voor 32 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 2 jaar.
 • Een salaris tussen € 3.045,91 en € 4.848,81 bruto per maand (schaal 10 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt een salarisverhoging van 1,5% bij per 1 januari 2024.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werkgerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

Solliciteren
Word jij onze nieuwe projectmedewerker? Je kunt solliciteren tot 27 november. De gesprekken vinden plaats op 6 december 2023. Daar kun je alvast rekening mee houden in je agenda. Voor deze vacature vragen we je om alleen je cv te uploaden en drie vragen te beantwoorden. Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie en willen zo objectief mogelijk solliciteren. Wij willen graag objectief selecteren en stellen elke kandidaat dezelfde vragen. De antwoorden op deze vragen zien we als jouw motivatie! Je hoeft geen motivatiebrief te uploaden. Vermeld dit in het invulveld.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Saskia Knies, projectleider SUSTAIN HTA (sknies@zinl.nl en 06 2215 0296). Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus, corporate recruiter (06 8102 6767).

Werken bij Zorginstituut Nederland
Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,8 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

Organisatiecultuur van het Zorginstituut
Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Parttime
Salaris en salaris tussen € 3.045,91 en € 4.848,81 bruto per maand (schaal 10 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt een salarisverhoging van 1,5% bij per 1 januari 2024.
Aantal posities 1
Uren 32
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/26
Contact
 • Wouter Neuhaus, +31681026767
 • Saskia Knies, +31622150296
Gepubliceerd 14-11-2023
Uiterste datum 27-11-2023

Terug naar vacatures