Fondsen & Informatiemanagement, Risicoverevening, Beheerskosten & Subsidies

Zorginstituut Nederland

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

 

Adviesmedewerker Risicoverevening

Het team Risicoverevening, Beheerskosten en Subsidies (RB&S) zoekt een nieuwe collega! Ben jij cijfermatig ingesteld, communicatief en houd je er van om processen te optimaliseren? Vind je het belangrijk om werk te doen waarmee je een bijdrage levert aan het verbeteren van de financiering van de gezondheidszorg in Nederland? Dan maken wij graag kennis met je.

 

Over het team

Bij het team Risicoverevening, Beheerskosten en Subsidies werken 17 gedreven medewerkers: een leuke mix van jong en oud. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicovereveningsmodel, het verdelen van de beheerskosten Wlz en het verlenen, betalen en vaststellen van subsidieregelingen zoals Samen Beslissen, ADL-assistentie en Anonieme e-mental health. Het team werkt hard, maar er is ook tijd voor ontspannende (teambuildings)activiteiten. Wij werken projectmatig. Daardoor kun je steeds projecten oppakken waar je energie van krijgt, die passen bij je competenties en die de kans geven om je verder te ontwikkelen. Het team RB&S is 1 van 7 teams van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 200 medewerkers.

 

Het team RB&S is binnen het Nederlandse zorgstelsel de expert op het gebied van risicoverevening. Via risicoverevening worden zorgverzekeraars die meer verzekerden hebben met hoge zorgkosten financieel gecompenseerd. Zo creëren we een gelijk speelveld voor alle verzekeraars. Jaarlijks verdeelt het team risicoverevening zo’n € 50 miljard over de zorgverzekeraars.  Het is een constante uitdaging om een zo goed mogelijke inschatting te maken van het verwachte budget voor de zorgverzekeraars. Dat doen we op basis van zorgdeclaraties over voorgaande jaren. We werken dus met big data van alle verzekerden in Nederland.

 

Wat ga je doen?

Je werkt samen met je collega’s aan het op tijd en juist vaststellen van de risicovereveningsbijdragen, subsidieregelingen en beheerskosten Wlz. Je zorgt bijvoorbeeld dat de benodigde declaratiegegevens voor het team beschikbaar zijn. Ook zorg je er voor dat onderzoeksbureaus aan de slag kunnen met data van het Zorginstituut voor de onderzoeken die zij doen. Je controleert en verstuurt beschikkingen en beleidsregels. Je ondersteunt de adviseurs bij hun werkzaamheden, verricht kwaliteitscontroles en optimaliseert de processen.  Samen met je collega adviesmedewerkers maak je alle processen en beschikkingen van het team RB&S zoveel mogelijk aan elkaar gelijk. En bij afwezigheid vervangen jullie elkaar.

 

Een voorbeeld van een werkdag: Je start de dag met het verzamelen van alle informatie die wordt gebruikt voor het versturen van de beschikkingen. Met deze beschikkingen worden zorgverzekeraars geïnformeerd over hun verwachte budget voor het komende jaar. Je toetst of alle bewerkingsstappen adequaat zijn verlopen en of de juiste kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd. Daarna zorg je dat de informatie samengevoegd wordt en dat de brieven definitief zijn. Je vraagt een collega om een laatste controle te doen en te toetsen of de juiste informatie aan de juiste verzekeraar verstuurd wordt. Aan het eind van de dag ga je tevreden naar huis: de brieven zijn verstuurd en daarmee zijn de verzekeraars geïnformeerd over hun verwachte budget voor het komende jaar.

 

Jouw profiel

Wij vragen van jou:

 • Minimaal een afgeronde hbo in de richting van bedrijfseconomie of een vergelijkbare studie
 • Je stemt de planning zo nodig af op lopende processen en ontwikkelingen
 • Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig.
 • Je communiceert proactief op een prettige en effectieve manier.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk van begin tot eind
 • Je werkt graag met collega’s samen
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.

 

 

Wij bieden jou

 • Een functie voor 24-36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen € 3.119,04 en € 4.374,95 bruto per maand (schaal 9 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt per 1 januari 2024 een salarisverhoging bij van 1,5%.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werkgerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

 

Solliciteren

Word jij onze nieuwe adviesmedewerker risicoverevening? Je kunt solliciteren tot 30 november. De gesprekken vinden in week 49 en 50. Daar kun je alvast rekening mee houden in je agenda. Voor deze vacature vragen we je om alleen je cv te uploaden. Daarnaast stellen we je drie vragen. De antwoorden op deze vragen zien we als jouw motivatie(brief). Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie en willen op deze manier zo objectief mogelijk selecteren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Johan Visser, Teammanager RB&S (06-41685221/JVisser@zinl.nl). Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus, corporate recruiter (06-81026767).

 

 Werken bij Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,8 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

 

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

 

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

 

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

 

Organisatiecultuur van het Zorginstituut

Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs 

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Onbekend
Salaris Een salaris tussen € 3.119,04 en € 4.374,95 bruto per maand (schaal 9 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring
Aantal posities 1
Uren 24-36
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/30
Contact
 • Johan Visser, +31641685221
 • Wouter Neuhaus, +31681026767
Gepubliceerd 16-11-2023
Uiterste datum 30-11-2023

Terug naar vacatures