OWIZ, OWIZ 2

Zorginstituut Nederland
VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

 

Adviesmedewerker Onderzoeken
De directie Ontwikkeling, Wetenschap & Internationale Zaken (OWIZ) zoekt een nieuwe collega! Ken jij de wereld van de zorg en wil je een impuls geven aan de onderzoeksagenda van Zorginstituut Nederland? Vind je het leuk om projectleiders bij het proces van het uitzetten van onderzoeken te helpen en het proces lerenderwijs te verbeteren? Wil jij meedenken over hoe kennis beter verspreid kan worden en daarmee te experimenteren? Wil jij bijdragen aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland? Dan maken we graag kennis met je.

 

De directie OWIZ
Je werkt op de directie OWIZ die vanuit de werkpraktijk, wetenschap en (inter)nationaal beleid een lerende organisatie faciliteert. Onze focus is op de (verdere) ontwikkeling van de beleidsinstrumenten van het Zorginstituut en reflectie op de consistente toepassing daarvan in de praktijk. De inzet en verdere doorontwikkeling van de juiste beleidsinstrumenten speelt een grote rol in het realiseren van de missie van het Zorginstituut: dat iedereen in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg. Voorbeelden van  beleidsinstrumenten zijn het toetsingskader, Pakketbeheer in de Praktijk, subsidieregelingen, internationale strategische agenda en strategieën voor implementatie. De directie bestaat uit twee teams met in totaal ongeveer 40 enthousiaste en gedreven professionals. De sfeer in het team is informeel en collegiaal. Veel teamleden werken regelmatig samen op kantoor en er zijn verschillende digitale en fysieke overleggen om inhoudelijk bij te praten en kennis te delen.

 

Wat ga je doen?
Zorginstituut Nederland heeft een jaarlijks onderzoeksbudget van ca. €5 miljoen en streeft daarbij naar een optimale besteding van dit budget, rechtmatig en zinnig. Onderzoeken worden aanbesteed via een dynamisch aankoopsysteem, enkelvoudige offerte aanvragen of subsidieverlening. Om dit in goede banen te leiden is er een onderzoeksbureau dat het geheel coördineert. Als Adviesmedewerker Onderzoeken verricht je diverse taken op het gebied van de onderzoekscoördinatie, waarbij je deels zelfstandig en deels ondersteunend werkt.

De werkzaamheden:

 • Het beheren van het overzicht van lopende onderzoeken en bijbehorende budget. Daarnaast het bijhouden van de websites over onderzoek, en de gebruikte formats voor de onderzoeken.
 • Het ondersteunen van aanbestedingsprocedures voor onderzoek, waarbij je vraagbaak bent voor alle vraagstukken rondom onderzoek voor onderzoeksbegeleiders, en verbinder richting andere teams zoals Juridische zaken (JZ).
 • Je documenteert en onderhoudt de procesbeschrijvingen voor Onderzoek. Inclusief de jaarlijkse en per kwartaal gemeten prestatie-indicatoren.
 • Het voorbereiden en verslaglegging van onderzoekscoördinatie gerelateerde overleggen zoals van de academische werkplaatsen en met de inkoopafdeling.
 • Het ondersteunen en begeleiden van coassistenten Sociale geneeskunde die driemaal per jaar een kort coschap bij het Zorginstituut lopen
 • ZIN organiseert periodiek (elke 1,5 jaar) een wetenschapsdag met ca 150 onderzoekers/beleidsmakers. Je ondersteunt de organisatie van deze dag.

 

Jouw profiel
Wij vragen van jou:

 • Je hebt HBO+ denkniveau, inzicht in de structuur en werkwijze in de gezondheidszorg en wilt hier graag een bijdrage aan leveren; affiniteit met onderzoek en/of juridische kennis is een pre.
 • Je hebt een sterk organisatorisch vermogen: je bent in staat overzicht te bewaren en processen te structureren.
 • Je kan meerdere ballen tegelijk in de lucht houden en snel bijsturen wanneer er iets met prioriteit tussenkomt.
 • Je werkt zelfstandig en proactief: je stelt vragen als het niet duidelijk is en hebt geen afwachtende houding.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met lerend werken, oftewel werken op een explorerend, experimenterend, co-creërend en reflecterende manier.
 • Je bent flexibel, creatief, hebt doorzettingsvermogen en kunt goed samenwerken.

Competenties 

 • Je zoekt (pro)actief verbinding, toont lef en durf om het gesprek aan te gaan met collega’s.
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht.
 • Je kunt plannen en organiseren. 
 • Je kunt processen beschrijven en meetbaar maken. 

 

Wij bieden jou

 • Een maatschappelijk waardevolle functie voor 36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen €3.119,04 en € 4.374,95 bruto per maand (schaal 9 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt nog een salarisverhoging bij per 1 januari 2024 (1,5%).
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werk gerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

 

Solliciteren
Word jij onze nieuwe adviesmedewerker? Je kunt solliciteren tot en met 24 november 2023. De gesprekken vinden plaats op 28 november en 1 december (in de ochtend). Daar kun je alvast tekening mee houden in je agenda. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

 

Meer informatie
Wil je meer weten voordat je reageert? Neem gerust contact op met Arjuna Persad (coördinator Onderzoeken, 06-81026779. Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus (corporate recruiter, 06-81026767).

 

Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,8 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

Organisatiecultuur van het Zorginstituut

Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Salaris Een salaris tussen €3.119,04 en € 4.374,95 bruto per maand (schaal 9 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt nog een salarisverhoging bij per 1 januari 2024 (1,5%).
Aantal posities 1
Uren 36
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/22
Contact
 • Arjuna Persad, +31681026779
 • Wouter Neuhaus, +31681026767
Gepubliceerd 09-11-2023
Uiterste datum 24-11-2023

Terug naar vacatures