Raad van Bestuur, Bestuursondersteuning

Zorginstituut Nederland

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

 

Bestuurssecretaresse

Het team Bestuursondersteuning zoekt een nieuwe collega! Ben jij een mensgerichte ondersteuner en heb jij ervaring met secretarieel werk op bestuurlijk niveau? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken wij graag kennis met je.

 

Over het team

Het team Bestuursondersteuning vervult een spilfunctie binnen en buiten de organisatie en valt direct onder de Raad van Bestuur (RvB). Wij ondersteunen de RvB bij de besluitvorming, de besturing van de organisatie en de contacten met de stakeholders. Zo verzorgen we de secretariële ondersteuning van de leden van de RvB. Ook bereiden wij de agenda’s voor, leggen we besluiten vast en koppelen we terug bij interne en externe bestuurlijke overleggen. Tot slot voorzien wij de RvB van gevraagd en ongevraagd advies.

 

Je werkt in een team met de andere bestuurssecretaresses, de bestuursadviseurs, de chauffeur, de chief scientific officer en de bestuurssecretaris. De sfeer binnen het team is informeel en collegiaal. We werken hard, hebben aandacht voor elkaar en stellen ons flexibel op om voor elkaar in te vallen of bij te springen waar nodig.

 

Wat ga je doen?

Als bestuurssecretaresse start je bijvoorbeeld je dag met een overleg met de bestuurder over de agenda van die week: hoe ziet de week eruit en wat heeft prioriteit. Vervolgens heb je contact met het secretariaat van Zorgverzekeraars Nederland of het Ministerie om een bestuurlijk overleg te plannen. Daarna ga je samen met een collega aan de slag met de voorbereiding van de besluitvorming van de RvB en verwerk je alle uitnodigingen, brieven en ingekomen stukken. Tussendoor kan je gebeld worden met verzoeken voor afspraken en vragen. Je werkt afwisselend op kantoor en thuis. Op de maandag lunch je samen met je collega’s en praten we bij over alles wat er speelt binnen het team.

 

Jouw profiel

Wij vragen van jou:

 • Minimaal een afgeronde mbo opleiding, zoals officemanagement
 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen het complexe stakeholdersveld op bestuurlijk & politiek niveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met administratief en secretarieel werk op bestuursniveau
 • Je toont eigenaarschap: je neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk van begin tot eind
 • Je kunt plannen en organiseren: je zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn
 • Je werkt accuraat: je houdt overzicht en werkt precies en zorgvuldig in agendabeheer een dossiervorming
 • Je werkt mensgericht: je zoekt samen met de bestuurder naar de best passende oplossing en reageert snel en correct in contact intern en extern.

 

Wij bieden jou

 • Een maatschappelijk waardevolle functie voor 36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen € 2.945,77 en € 3.954,44 bruto per maand (schaal 8 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werkgerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

 

Solliciteren

Word jij onze nieuwe bestuurssecretaresse? Leuk! Je kunt solliciteren tot 30 november 2023. De gesprekken vinden plaats op maandag 4 en dinsdag 5 december in de ochtend. Daar kun je alvast rekening mee houden in je agenda. Voor deze vacature vragen we je om alleen je cv te uploaden. Daarnaast stellen we je drie vragen. De antwoorden op deze vragen zien we als jouw motivatie(brief). Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie en willen op deze manier zo objectief mogelijk selecteren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nina van Loon, manager Bestuursondersteuning (06-43470601). Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus, corporate recruiter (06-81026767).

 

Werken bij Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,8 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

 

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

 

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

 

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

 

Organisatiecultuur van het Zorginstituut

Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs

 

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Salaris Een salaris tussen € 2.945,77 en € 3.954,44 bruto per maand (schaal 8 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding.
Aantal posities 1
Uren 36
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/16
Contact
 • Nina van Loon, +31643470601
 • Wouter Neuhaus, +31681026767
Gepubliceerd 09-10-2023
Uiterste datum 31-03-2024

Terug naar vacatures