Fondsen & Informatiemanagement, Fondsbeheer en Analyse Zorgkostenontwikkeling

Zorginstituut Nederland

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

 

Clustercoördinator financiële informatievoorziening

Het team Fondsbeheer en Analyse Zorgkostenontwikkeling zoekt een nieuwe collega! Werk jij graag met financiële data? Krijg jij energie van het verder ontwikkelen van een jong, dynamisch team? Ben je analytisch ingesteld en houd jij van het verbeteren van processen? Vind je het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de financiering van de gezondheidszorg in Nederland? Dan maken wij graag kennis met je.

 

Over het team

Het team Fondsbeheer en analyse zorgkostenontwikkeling (FAZ) bestaat uit 23 gedreven medewerkers en heeft een leuke mix van jong en oud. Wij rapporteren elk kwartaal aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het CBS over de ontwikkelingen van de baten en lasten van de wettelijk verzekerde zorg (het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg), onder andere met behulp van dashboards. VWS gebruikt onze informatie in de beleids- en begrotingscyclus. Voor het CBS zijn onze cijfers een belangrijke bron voor hun Nationale Rekeningen en Zorgstatistieken. En het CPB gebruikt de cijfers voor hun economische ramingen. Ook brengen wij jaarlijks het Financieel Jaarverslag Fondsen uit. Hiermee kan VWS bestuurlijke verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer over het functioneren van het zorgstelsel. Daarnaast maken wij in onderzoeken en analyses specifieke zorgkostenontwikkelingen inzichtelijk voor VWS, voor andere beleidsmakers in de zorg en voor de agendering van beleid van andere afdelingen van het Zorginstituut.

 

Je wordt onderdeel van een divers team van enthousiaste, deskundige en gedreven collega’s. Het team werkt hard, maar er is ook tijd voor ontspannende (teambuildings)activiteiten. De sfeer binnen het team is informeel en collegiaal. Wekelijks ontmoeten we elkaar op kantoor en praten we elkaar bij op specifieke onderwerpen om elkaars kennis te vergroten. Ook is er ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. Het team FAZ is 1 van 5 teams van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 200 medewerkers.

 

Wat ga je doen?

Binnen het team werk je in een cluster van zeven personen, waarbij je zowel een coördinerende als een meewerkende rol hebt. Als coördinator bewaak je de voortgang en samenhang van de taken, ben je het eerste aanspreekpunt voor medewerkers met vakinhoudelijke vragen, coach je jouw collega’s en zorg je voor teamontwikkeling. Tot de taken van het cluster behoren:

 • Het opstellen van kwartaal- en jaarrapportages over zorglasten voor VWS en andere afnemers.
 • Het analyseren van aangeleverde data en het signaleren en verklaren van afwijkingen en ontwikkelingen.
 • Het voeren van overleggen met collega’s van andere teams en afdelingen en het onderhouden van contacten met externe partijen die de informatie aanleveren en afnemen.
 • Het opbouwen en onderhouden van contacten met veldpartijen om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de kosten.
 • Het samenstellen en publiceren van de nieuwsberichten die worden uitgegeven in de vorm van ZorgCijfers Monitors.
 • Het vertalen van beleidswijzigingen en nieuwe informatiebehoeften in nieuwe rapportages en aanpassingen in de gegevensuitvraag aan de zorgverzekeraars.
 • Het monitoren van de processen en informatiestromen en het doen van verbetervoorstellen.

 

Jouw profiel

Wij vragen van jou:

 • Je hebt meer dan 10 jaar ervaring in een functie waarin je werkte aan financieel /administratieve processen in de zorg, bijvoorbeeld als financieel controller bij een zorgverzekeraar of zorginstelling.
 • Je hebt een afgeronde WO-masteropleiding in een financieel bedrijfskundige, economische of andere richting met een sterke analytische of statistische component.
 • Je hebt affiniteit met zorgbeleid en kennis van het monitoren van de effecten van beleid.
 • Je bent analytisch, houdt het overzicht, bent redactioneel en communicatief sterk en houdt rekening met belangen van anderen.
 • Je bent resultaatgericht en neemt initiatief en verantwoordelijkheid.

 

Wij bieden jou

 • Een maatschappelijk waardevolle functie voor 36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen €4.688,14 en €6.989,80 bruto per maand (schaal 13 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werk-gerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 23 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

 

Solliciteren

Word jij onze nieuwe coördinator? Je kunt solliciteren tot en met 17 september. De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op woensdag 20 en donderdag 21 september. De eventuele volgende gesprekken (tweede ronde) staan gepland op maandag 25 september of woensdag 27 september. Daar kun je alvast rekening mee houden in je agenda. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Tessa van Zonneveld, manager FAZ (tzonneveld@zinl.nl). Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus, recruiter (06-81026767).

 

Werken bij Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

 

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

 

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 480 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

 

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

 

Organisatiecultuur van het Zorginstituut

Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Salaris Een salaris tussen €4.688,14 en €6.989,80 bruto per maand (schaal 13 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding.
Aantal posities 1
Uren 36
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/6
Contact
 • Tessa van Zonneveld, +31634220929
 • Wouter Neuhaus, +31681026767
Gepubliceerd 04-09-2023
Uiterste datum 17-09-2023

Terug naar vacatures