Zorg, Langdurige Zorg

 Zorginstituut Nederland

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

 

Juridisch medewerker geschillen en vragen (Wlz)

Het team Langdurige Zorg zoekt een nieuwe collega! Ken jij de wereld van de zorg en heb jij juridische kennis over de Wet langdurige zorg (Wlz)? Heb je een vlotte pen en vind je het leuk om complexe vraagstukken op een eenvoudige manier uit te leggen? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken wij graag kennis met je.

 

Over het team langdurige zorg

Het team Langdurige Zorg richt zich op de zorg voor onder andere verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en ouderen. Het team bevordert passende zorg voor deze doelgroepen, onder andere door:

 • uit te leggen welke zorg onder de Wlz-aanspraken valt;
 • de Minister te adviseren over de wettelijke aanspraken op grond van de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet en de onderlinge verhouding tussen de zorgdomeinen;
 • de goede uitleg en uitvoering van de Wlz te bevorderen;
 • de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten te bevorderen.

Het team heeft daartoe een aantal strategische projecten en activiteiten lopen, waarin wij samen met partijen in de zorg werken aan passende zorg voor deze cliënten en hun naasten.

Met 12 personen is ons team klein genoeg om elkaar goed te kennen en groot genoeg om de taken te verdelen over de verschillende deskundigheden. In het team werken adviseurs met verstand van kwaliteit en beleid, juridisch adviseurs en medisch adviseurs. De sfeer in het team is informeel; we kennen elkaar, weten van elkaar wat we doen en helpen elkaar waar nodig. Iedere twee weken hebben we teamoverleg op kantoor, waarbij we regelmatig sprekers uit het zorgveld uitnodigen. Op overige dagen werken we deels digitaal en deels op kantoor.

 

Wat ga je doen?

Als juridisch medewerker behandel je geschillen over de toegang tot Wlz-zorg en de inhoud van de te verzekeren zorg. Een geschil kan bijvoorbeeld gaan over een verzekerde met psychiatrische problematiek, waarbij het onduidelijk is of de verzekerde voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Samen met de medisch adviseur bepaal je of het geschil aanleiding geeft voor een advies van het Zorginstituut. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van het geschil, de juridische beoordeling én het schrijven van het advies aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een zorgkantoor.

Ook beantwoord je vragen over de Wlz en het verzekerde pakket, bijvoorbeeld over de vergoeding van mobiliteitshulpmiddelen voor Wlz-gerechtigde cliënten die in een instelling verblijven. Het Zorginstituut ontvangt regelmatig vragen van bijvoorbeeld burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Je geeft uitleg over complexe vraagstukken en beantwoordt de vragen via de telefoon, per e-mail of per brief.

Tot slot draag je bij aan de signalering en agendering van het Zorginstituut door ontwikkelingen en knelpunten uit de praktijk te signaleren en te delen met de collega’s uit de inhoudelijke teams.

 

Jouw profiel

De juridisch medewerker die we zoeken, heeft:

 • Minimaal een afgeronde juridische HBO opleiding.
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
 • Bij voorkeur kennis van de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg (Wlz is een pré).
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.
 • Kan gemakkelijk hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Is nauwkeurig, in staat overzicht te bewaren en om te gaan met deadlines.
 • Werkt zelfstandig, maar zoekt overleg en samenwerking waar nodig.

 

Wij bieden jou

 • Een maatschappelijk waardevolle functie voor 32-36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen € 3.045,91 en € € 4.848,81 bruto per maand (schaal 10 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt ook nog een salarisverhoging bij per 1 januari 2024 (1,5%).
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werk-gerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt, flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

 

Solliciteren

Word jij onze nieuwe juridisch medewerker? Je kunt je solliciteren tot en met 19 september 2023. De gesprekken vinden plaats op 25 september tussen 13.00 en 15.00 en op 28 september tussen 14.00 en 16.00. Daar kun je alvast rekening mee houden in je agenda. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

                                                                                                                     

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Linucia Jacobs, juridisch adviseur (06 123 695 34). Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus, corporate recruiter (06 810 267 67).

 

Werken bij Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,8 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

 

Organisatiecultuur van het Zorginstituut

Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijsDienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Parttime
Salaris • Een salaris tussen € 3.045,91 en € € 4.848,81 bruto per maand (schaal 10 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt ook nog een salarisverhoging bij per 1 januari 2024 (1,5%).
Aantal posities 1
Uren 32-36 uur
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/7
Gepubliceerd 04-09-2023
Uiterste datum 19-09-2023

Terug naar vacatures