OWIZ, OWIZ 2

Zorginstituut Nederland

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

 

Adviseur agenderen

De directie Ontwikkeling, Wetenschap & Internationale Zaken (OWIZ) zoekt een nieuwe collega! Ben jij een enthousiaste adviseur die matchmaker wil worden tussen maatschappelijk relevante onderwerpen en het Zorginstituut? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken wij graag kennis met je.

 

De directie OWIZ

Je werkt op de directie OWIZ die vanuit de werkpraktijk, wetenschap en (inter)nationaal beleid een lerende organisatie faciliteert. Onze focus is op de (verdere) ontwikkeling van de beleidsinstrumenten van het Zorginstituut en reflectie op de consistente toepassing daarvan in de praktijk. De inzet en verdere doorontwikkeling van de juiste beleidsinstrumenten speelt een grote rol in het realiseren van de missie van het Zorginstituut: dat iedereen in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg. Voorbeelden van beleidsinstrumenten zijn het toetsingskader, Pakketbeheer in de Praktijk, subsidieregelingen, internationale strategische agenda en strategieën voor implementatie. De directie bestaat uit twee teams met in totaal ongeveer 40 enthousiaste en gedreven professionals. De sfeer is informeel en collegiaal. Veel teamleden werken regelmatig samen op kantoor en er zijn verschillende digitale en fysieke overleggen om inhoudelijk bij te praten en kennis te delen.

 

Wat ga je doen?

Als adviseur agenderen zorg je er samen met collega’s voor dat we maatschappelijk relevante onderwerpen op onze agenda’s plaatsen, zodat we zoveel mogelijk positieve impact hebben op de zorg. Je verzamelt signalen van problemen in de zorg uit diverse (data-)bronnen en bij collega’s, brengt de omvang van het probleem in kaart, en bekijkt met collega’s óf het Zorginstituut hier iets aan moet doen, en zo ja, wat de beste aanpak is. Bij maatschappelijke relevantie kijken we naar de impact op patiënten, zorguitgaven, personele inzet, en impact op klimaat en milieu.

 

Samen met onze strategisch adviseur agenderen organiseer je de “SignalenVerzamelPlaats”: dit is zowel de verzameling signalen, als een proces om de signalen uit te werken, periodiek te bespreken en te selecteren voor plaatsing op een agenda. Hierbij ben je alert op wat maatschappelijk gezien relevante signalen zijn, én op hoe onze verschillende instrumenten en werkwijzen het best kunnen worden ingezet: matchmaking voor het kunnen werken aan meer passende zorg!

 

Signalen kunnen uit verschillende bronnen komen, zoals data, onderzoek, gesprekken met professionals en patiënten, en vragen van verzekerden. Je denkt na over slimme manieren om signalen te verzamelen, zoals datamining en enquêtes, en zorgt voor een handige opslag van ontvangen signalen.

 

Een paar keer per jaar zullen collega’s bij elkaar komen om een aantal signalen te bespreken. Jij bereidt samen met de strategisch adviseur agenderen dit overleg voor. In dit overleg komen we gezamenlijk tot een advies: moet het Zorginstituut dit onderwerp oppakken, met welke prioriteit, en op welke manier?

 

Daarnaast draag je bij aan het delen van kennis binnen het Zorginstituut. Je organiseert het ZIN-forum: een reeks lunchlezingen door externe sprekers waarbij je maatschappij en onderzoek een podium geeft en verbindt met ons werk.

 

Jouw profiel

Wij vragen van jou:

 • WO werk- en denkniveau
 • Kennis van de zorg, bij voorkeur door een relevante opleiding
 • Je kan goed (wetenschappelijke) publicaties analyseren en hieruit signalen halen die relevant (kunnen) zijn voor het Zorginstituut
 • Je kunt helder schrijven en presenteren, en anderen kort en bondig zaken uitleggen
 • Je ben proactief, resultaatgericht en je kan goed samenwerken
 • Ervaring met data-analyse is een pré

 

Wij bieden jou

 • Een maatschappelijk waardevolle functie voor 36 uur per week met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Als het je bevalt bij het Zorginstituut en je naar tevredenheid functioneert, dan krijg je daarna een vast dienstverband.
 • Een salaris tussen € 3.608,64 en € 5.503,57 bruto per maand (schaal 11 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt een salarisverhoging bij per 1 januari 2024 (1,5%).
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, dat het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering bevat. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets voor woon-werkverkeer, bedrijfsfitness of een werkgerelateerde opleiding.
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privé balans, 28 vakantiedagen, aantrekkelijke verlofregelingen en een ABP-pensioenvoorziening.
 • De mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen. Hiermee kan je de uren die je wekelijks meer maakt flexibel inzetten als verlofuren op een ander moment.
 • Een laptop en telefoon.
 • Hybride werken, waarbij ons werk leidend is. Daarbinnen heb je de ruimte om te kiezen waar en wanneer jij je werk doet. Hierover ga je in gesprek met jouw team.
 • Een vergoeding van reiskosten (of een thuiswerkvergoeding) conform CAO Rijk.
 • Een goede thuiswerkinrichting.
 • Toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • En meer mogelijkheden die je mag verwachten van een goede werkgever.

 

Solliciteren

Word jij onze nieuwe adviseur agenderen? Je kunt solliciteren tot en met 25 september 2023.  De gesprekken vinden plaats op 28 en 29 september. Daar kun je alvast rekening mee houden in je agenda. We zien je sollicitatie graag tegemoet!

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pauline de Heer, strategisch adviseur agenderen (pheer@zinl.nl). Neem voor vragen over de sollicitatieprocedure contact op met Wouter Neuhaus, corporate recruiter (06-81026767).

 

Werken bij Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,8 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

 

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

 

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

 

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

 

Organisatiecultuur van het Zorginstituut

Het Zorginstituut staat voor verbinden, inspireren en richting geven. Wij werken aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij geloven dat talent zich veilig kan ontwikkelen door ruimte te bieden aan de verschillen van mensen. Wij werken continu aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Salaris Een salaris tussen € 3.608,64 en € 5.503,57 bruto per maand (schaal 11 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring en opleiding. Er komt een salarisverhoging bij per 1 januari 2024 (1,5%).
Aantal posities 1
Uren 36
Plaats Diemen
Provincie Noord-Holland
Land Nederland
Referentienummer 2023/9
Gepubliceerd 11-09-2023
Uiterste datum 25-09-2023

Terug naar vacatures